Barnevernet i Røyken kommune brukte mer penger på 10 stillinger i 2012 enn på 20 stillinger i 2015

RHA 4. desember 2014

RHA 26. februar 2015